Sample Text

Disclaimer / Let op:

1. De volgende vertalingen van De Brieven van God and Zijn Christus zijn niet 100 % accuraat, omdat vele woorden in het Engels erg moeilijk te vertalen zijn naar het Nederlands. Hoewel wij geloven dat deze vertalingen de geest van Het Woord dragen, en vele malen beter zijn dan computer-gegenereerde vertalingen van de Brieven.
2. Deze site geeft niet alle Brieven van God and Zijn Christus weer, maar is een selectie van Brieven gekozen door de vertaler. Voor alle originele Brieven, zie: www.TrumpetCallofGodOnline.com
of www.TrumpetCallofGod.com

Copyright © 2004-2015 ~ All Rights Reserved.

19-03-14

Geef Antwoord

26/11/13 Van De Heer, Onze God en Redder - Het Woord van De Heer Gesproken tot Timothy, Voor De Kleine Kudde van De Heer, en Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen

Zo zegt De Heer:
Ik ben De Heer, en Ik moet Mijn tarwe ziften en Mijn volk verdelen; Ik moet Mijn schapen afscheiden en de nederigen van Mijn kudde apart zetten, zodat zij die hun beslissingen hebben gemaakt naar voren mogen worden gebracht, en degenen die nog twijfelen aan de kant mogen worden gezet. Want degenen die Ik stuur moeten worden voorbereid, en degenen met gebrek aan overtuiging moeten ruimte maken. Want zij die voortdurend wijken van de geboden van De Heer hebben zichzelf onwaardig bewezen, en moeten wandelen door zeer droge plaatsen, of hoe zal Ik hen bijeen brengen? Want dat wat voorop staat in de harten van de mens wordt niet onthult door hun spraak, maar door hun handelingen. 

05-01-14

Oordeel van De Almachtige

31/1/11 Van De Heer, onze God en Redder - Een Brief Gegeven aan Jayse, Voor De Kleine Kudde Van De Heer, en Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer van Hemel en Aarde: Laat jullie tranen vallen... En laat jullie harten bezwaard worden vanwege dit wat Ik voorgenomen heb te doen, over dat wat Ik heb voorbereid en zal uitvoeren... Zelfs over dat was al is gedaan.


Grijp Mij stevig vast, geliefden,
Want we zullen spoedig terugkeren naar De Vader...

Zelfs Ik zal jullie brengen, en jullie vasthouden op Mijn 
boezem...

En vele tranen zullen worden vergoten... Tranen van ieder soort.

23-08-13

Verlossing

11/4/11 Van De Heer, onze God en Redder - Een Brief Gegeven aan Timothy, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer:
Mijn hart is zo zeer zwaar, Mijn ogen vergieten tranen zonder einde... Wat zal Ik dan zeggen?... Zal Ik Mijn gezicht van al dit kwaad keren, van al dit gemoord en geweld dat is gekomen, en snel zal uitbreken als een vloed van bloed en tranen, om het land te bedekken in dood en grote rouwklacht? Zal Ik Mijn rug keren naar Mijn doel? Zal Ik Mijn rug keren naar Israël en hen laten branden?...

Want Ik zeg jullie, Jacob staat op het punt te struikelen, Israël staat op het punt een grote fout te maken. Zie, de volken zullen hun rug toe keren terwijl haar vijanden zich verzamelen, en hun ogen sluiten terwijl ze haar trachten volledig te vernietigen. Maar Ik zal Mijn rug niet toekeren, noch zal Ik Mijn gezicht keren van Mijn doel. En hoewel het Mijn hart zeer pijnigt, want Ik neem geen genoegen in de vernietiging van de goddelozen, Mijn toorn zal worden worden voldaan! Mijn woede moet worden gevoeld!... Laat Mijn naam weerklinken!
Want velen zullen roepen om vrede, maar er zal geen vrede zijn; en velen zullen veiligheid zoeken, maar er is geen toevlucht te vinden, want de harten van alle mensen zullen verzinken, en vele harten zullen bezwijken van angst; diepe verwarring zal hen overvallen, vanwege alle dingen die zich voltrekken voor hun ogen... Zie, zelfs velen zullen zich afwenden en Mij verlaten, terwijl weer anderen die Mij hebben gehaat zich zullen neerbuigen en Mij eer geven.

24-07-13

De Breuk

6/5/11 Van De Heer, Onze God en Redder - Een Brief Gegeven aan Timothy, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer God van Israël, tot de generatie van de slachting: Ik ben tot jullie naar beneden gekomen.
 En met bondigheid spreek ik tot jullie: met kortheid van spreken en in een zeer strenge stem verkondig Ik jullie fout...
Is niet de wil van De Allerhoogste God geschreven in Zijn Boek? Zijn niet al Mijn bepalingen bekendgemaakt, zelfs Mijn Wet?... Zie, binnenin jullie heb Ik onderscheidingsvermogen geplaatst, zodat jullie goed van fout zouden weten, dat jullie het goede zouden kiezen en het kwade weigeren. Maar wat is dit voor Mijn ogen, dag en nacht?! Wat is dit wat jullie hebben gekozen?!... Zie alles wat jullie omhelzen, O meest kwade generatie!...Jullie hebben rechtvaardigheid gehaat,
En De Belofte is een walgelijke zweer in jullie ogen!...

Jullie razen tegen mijn verbonden, en Mijn volk haten jullie!...

Mijn boodschappers worden verafschuwend over de gehele aarde!

09-07-13

Het Vertoon van de Volken Zal Ophouden, en de Prestaties van de Mensen zullen Op Hen Instorten, op de Dag dat Ik De Mond van Sheol Open om hen te Ontvangen

27/7/12 Van De Heer, Onze God en Redder - Het Woord van De Heer Gesproken tot Timothy Tijdens een Online Samenkomst, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen

Deze vraag werd gesteld: Wat vind De Heer van de Olympische Spelen, en professionele sport over het algemeen?  

[De Heer antwoordde] Het is een gruwel voor Mij! Zegt De Heer. Want de atleten die Mijn naam verkondigen, en Mij dankzeggen, geven altijd aanstoot; want zij hebben zeker de naam van De Heer ijdel gebruikt. Want wat voor deel heb Ik aan hun prestaties? Wat voor deel heb Ik aan hun ijdelheid? Aan hun zonden?
 

18-06-13

Zieke, Corrupte Kerken... Dwaze Kinderen

25/4/11 Van De Heer, Onze God en Redder  - Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen.

Zo zegt De Heer, tot al deze zieke en corrupte kinderen: Jullie zijn allemaal stervende! Jullie verdwijnen uit Mijn zicht!... DWAZE KINDEREN!...
Het geluid van Mijn stem zal jullie uitputten. Dag en nacht zal Ik Mijn oordelen tegen jullie uitten, vanwege al jullie overspel dat jullie hebben begaan tegenover De Heer jullie God... Ik, De Enige Ware God! Een ieder van jullie tracht zichzelf te rechtvaardigen, terwijl jullie stenen werpen naar Mijn dienaren... Jullie zijn vervloekt in Mijn ogen! Daarom zal Ik Mijn correctie niet inhouden, en Mijn discipline zal streng zijn!10-06-13

Puur en Onbesmet Geloof

14/10/10 Van YahuShua HaMashiach, Onze Heer en Redder - Het Woord van De Heer Gegeven aan Timothy Tijdens een Online Bijbel/Brieven Studie Samenkomst - Voor De Kleine Kudde, en Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer: Geliefden, voor jullie verstrekken van Mijn tafel, breng Ik dit naar voren voor jullie om te overwegen: Waar is jullie geloof vandaan gekomen, en door wat was het opgesteld? 

Wees niet snel met antwoorden, maar overweeg. Want Ik vertel jullie de waarheid, Ik ben niet de opsteller van jullie geloof, noch is jullie geloof bij Mij begonnen. Aldus ben Ik niet gekomen om het geloof dat jullie hebben te versterken, Ik heb al deze Brieven niet gesproken om de te bevestigen wat jullie al hebben, nee, Ik ben gekomen om af te breken en te vervangen... Geliefden, Ik roep jullie uit datgene waar jullie gewend aan zijn geraakt, om afgezonderd te blijven van dat wat tot toch toe de opsteller van jullie geloof is geweest.  


18-05-13

Al Mijn Schapen Horen Mijn Stem, Maar Alleen Zij die zijn Geroepen om Profeten te Zijn Zullen Wandelen in de Dienst Daarvan, zegt De Heer

27/12/12 Van De Heer, Onze God en Redder - Het Woord van De Heer Gegeven aan Timothy, Voor Jesse B., en Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer:
Er zijn dingen die verborgen blijven, grote mysteries die waren verzegelend vanaf de grondslag van de wereld, grote en machtige werken achtergehouden tot de Dag van De Heer... Maar Ik zeg je, de tijd is gekomen!... De tijd van grote dingen om bekend gemaakt te worden in de hemelen en op de aarde, voor de sluisdeuren om geopend te worden en de voorraadschuren om te worden geleegd!... Om alles dat is verborgen bloot te leggen, en dat wat sluimert te ontwaken, zegt De Heer.

22-04-13

De Twee Kandelaren

15/8/11 Van De Heer, Onze God en Redder - Het Woord van De Heer Gesproken tot Timothy, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen

Zo zegt De Heer: Ik heb de zielen beschouwd die onder de Hemel verblijven, Ik heb gewacht op hen die zichzelf bij Mijn naam noemen, Ik heb naar hen geroepen, maar enkel lastering word gehoord... Vele harde en ongevoelige antwoorden. Daarom, laat de doden voor de doden zorgen, en laat de lasteraar vallen in het midden van hun rampspoed; laat de opstandige wandelen in de vallei met de goddelozen. Want Mijn woede slaapt niet langer, en het vuur van De Heer is aangewakkerd! Want de steden van de mens hebben tegen Mij geraasd!... En de stad van onschuldig bloed zal in stukken worden gescheurd! Zegt De Heer. 

14-04-13

Zoals het Was in de Dagen van Noach, Zo Zal de Komst van De Zoon Des Mensen Zijn

21/12/10 Van De Heer, Onze God en Redder - De Woorden van De Heer Gesproken tot Timothy, Voor Emily, en Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen

Emily's vraag: Ik heb een familielid die overmatig bezorgd is over mijn welzijn, en denkt dat Ik in een religieuze cult zit voor het geloven dat De Brieven Van God en Zijn Christus het directe Woord van God zijn. Ik weet niet precies hoe te reageren op de dreigingen en beschuldigingen die tegen mij worden uitgesproken. 

[De Heer antwoordde] Als je haar de waarheid hebt verteld en de waarheid duidelijk hebt gemaakt, hoewel zij het heeft verworpen... in plaats daarvan onreine geesten verwelkomt, en ervoor kiest volgens hun wegen te wandelen... Wat zal er nog meer worden gedaan, behalve dat wat al gedaan is, en nog moet doorgaan voor een korte tijd?...
Want Ik zie al haar komen en gaan, en heb weet van die dingen die haar hart plagen. Daarom, dit zeg Ik je: Laat haar haar weg gaan, en houd niet langer contact met diegenen die al deze duisternis hebben omhelst, die hun nu omgeeft. Doe er alles aan om alle banden met ze te breken, zodat het kwaad niet ook jouw grijpt, vanwege angst en leed... Doe al deze dingen snel geliefde, zegt De Heer. 


09-04-13

ERNSTIGE VERLAGING

26/7/11 Van De Heer, Onze God en Redder - Een Brief Gegeven aan Jayse en Timothy, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer der Heerscharen tot alle zonen en dochters van deze, de laatste generatie van de mens: 
Jullie hebben allemaal de fout van jullie vaderen geërfd! Jullie zijn in z'n geheel geworden als hen! Zie, jullie hebben de zonde van het oude Egypte overtroffen, toen Ik Mijn toorn over hen uitstortte! Jullie goddeloosheid is toegenomen tot boven iedere stam, volk, en natie, die de aarde hebben bewoond!... DEZE GENERATIE IS ONMETELIJK GODDELOOS!  
Aldus is grote toorn aangewakkerd en Mijn gramschap is tot volheid gekomen! Mijn woede is volledig opgewekt en zal zeker worden uitgegoten!... VERGELDING voor al deze kerken van de mens die overmoedig hebben gesproken in Mijn naam! VERGELDING voor al deze corrupte werkers die valselijk hebben gehandeld namens Mij!... IK HEB JULLIE NIET GESTUURD!
En jullie, O mensen van de aarde, Ik heb gezien hoe jullie iedere vorm van kwaad uitvoeren op jullie gemak! Jullie stoppen niet met het zwelgen in dat wat Ik haat! Zie, jullie vermoorden de onschuldigen dag en nacht en beramen plannen tegen jullie naaste! Jullie staan op voor de rechten van hen die gruwel bedrijven en klappen in jullie handen terwijl goddeloosheid openlijk wordt gevierd in de straten!... O MEEST PERVERSE EN GRUWELIJKE GENERATIE, ZAL IK NIET VERGOEDEN?! 
Zie, Mijn lichaam wordt vervolgd in ieder land, en Mijn bruid wordt vermoord door de handen van afgodendienaars! Mijn volk wordt gekneusd en geslagen! Mijn dienaren belasterd en gehaat, zonder reden! Daarom ben Ik beneden gekomen om wraak te nemen, om toorn uit te gieten over dit volk voor al hun ongerechtigheid... IK ZAL VERGELDING GEVEN TEN VOLLE!

Want Ik ben De Heer, Hij die de hemelen uitgestrekt heeft en de aarde heeft opgehangen aan niets! Ik ben Degene die al deze werelden heeft gemaakt en alle dingen laat zijn! Ik ben Degene die de mens heeft gevormd van het stof van de aarde en hem adem heeft gegeven, en hij werd een levende ziel. Zie, Ik sprak al het leven in zijn bestaan, ja Ik ben Degene die alle dingen in zijn bestaan heeft geroepen, zeggend, "Sta op en verklaar Mijn heerlijkheid", want de gehele schepping gehoorzaamd het geluid van Mijn stem! Zie, het hele universum verklaard Mijn heerlijkheid, want Ik ben Degene die de sterren heeft geboden hun licht te schijnen en de sterrenstelsels hun vorm aan te nemen!

20-01-13

Mijn Woede Is Diepgaand

3/4/10 Van God De Vader - Een Brief Gegeven aan Timothy Tijdens een Online Bijbel/Brieven Studie Samenkomst, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen - Met Betrekking tot abortus, het ombrengen van de onschuldigen.

Zo zegt De Heer: Mijn woede is diepgaand, en is ontstoken tegen allen die Mijn kleinen ombrengen! Maar niet over dezen alleen, want de zonden van dit volk zijn opgestapeld tot de Hemel, een hele natie zonder mededogen! Aldus zal Ik de stad vernietigen en Mijn hand hard neerbrengen op de mensen! Want op deze stad en op deze natie heb Ik al het bloed van de onschuldigen gelegd, van de dag dat het was voortgebracht als wet zelfs tot aan deze dag!
Maar Dallas zal niet alleen zijn in het vuur! Want alle steden en natiën zullen volle vergelding ontvangen voor hun kwade daden, op de Dag van de Woede van De Heer, en zullen tot niets komen wanneer Mijn wraak volledig tevreden is gesteld. WANT IK BEN DE HEER! En dat wat is opgeslagen zal worden uitgegoten, met volle kracht, op deze generatie!... Totdat er geen zonde meer voor Mijn aangezicht is, totdat alle ongerechtigheid is weggevaagd, totdat de volledige breedte van de volledige aarde is verbrand met onuitblusbaar vuur!... En elk spoor van de koninkrijken van de mens verdwenen is van deze plek! 


15-01-13

Een Rechtvaardige God en Een Redder

20/8/11 Van De Heer, Onze God en Redder - Een Brief Gegeven aan Timothy, Voor Een Ieder Die oren Heeft om te Horen

Zo zegt De Heer God:
Mijn mensen dwalen sterk, want ze geloven dat Ik geheel geworden ben zoals hen... Maar IK BEN HEILIG! Mijn gedachten zijn geen menselijke gedachten, Mijn wegen zijn geen menselijke wegen... Mijn gedachten zijn van eeuwigheid af!

Wanneer Ik in overweging neem, is de gehele schepping voor Mij... Ik zie alles! Niet één ding is verborgen voor Mijn ogen! Het oneindig kleine is bij Mij bekend; zelfs de grootste dingen zijn binnen Mijn begrip... Zie, het gehele universum is maar een donkere vlek aan het uiteinde van Mijn vinger, WANT IK BEN HEER EN GOD!...

Ben Ik nu onrechtvaardig geworden in jullie ogen?!


Zullen Mijn wegen door jullie in twijfel worden getrokken,

Omdat Ik tot de enkelen spreek op dezelfde manier

Als Ik sprak tot Mijn volk, Israël, in de woestijn?...Ik verander niet!


14-01-13

Een Zware Steen, een Bittere Last

16/10/12 Van De Heer, Onze God en Redder - Het Woord van De Heer Gesproken tot Timothy, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen
Zo zegt De Heer: De muren van Jeruzalem zijn gevallen! De hoge muren verbrokkelen en zijn afgebroken! Het volk is in de handen van hun vijanden gegeven, zij die moorden zonder reden! Bloed vult de straten terwijl de vrouwen jammeren over de doden, en plengoffers uitgieten op de grond! Mijn volk is gevangen genomen, en zij die in vrijheid wandelen zijn omsingeld aan iedere zijde, met geen plek om te vluchten! Met twee en drie tegelijk, komen de vijanden door de spleten. In drommen verzamelen ze zich buiten de stad, dat ze de poorten mogen afbreken!... Jeruzalem, O Jeruzalem, waarom heb je Mij verlaten?!
Zelfs tot aan deze dag, O Israël, ben je niet opgehouden met het wandelen in de wegen van je voorvaderen, Mijn profeten stenigend in woord en daad, er altijd naar strevend hen die naar je gezonden zijn te doden of gevangen te zetten. Heb Ik jullie niet verzameld met een machtige hand vanuit de volkeren, jullie hersteld naar jullie eigen land, en jullie zelfs grote toename gegeven? Maar jullie omhelzen Mij niet, want jullie verwerpen Mijn Heilige nog steeds, jullie weigeren te drinken uit Zijn beker... Hoe lang zullen jullie trachten je Koning te doden?! Hoe lang zullen jullie De Weg ontkennen, die Ik voor jullie heb gelegd?! Hoe lang zullen jullie De Waarheid lasteren, die Ik in de wereld heb gestuurd om te getuigen?!... Jullie hebben Het Leven verlaten! Jullie weigeren het bloed dat Ik voor jullie heb uitgestort! 

19-11-12

Onschuld Vernietigd in Boze Arrogantie, met Luie en Kwade Onwetendheid, Gesmeed door Valse Waarheiden en Toegestaan Onder Mensenrechten.

23/8/05 Van God De Vader en Jezus De Christus, YahuShua HaMashiach, Onze Heer en Redder - Een Brief Gegeven aan Timothy, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer: Ik ben God die regeert voor eeuwig en altijd, Maker van Hemel en Aarde, Schrijver van alle dingen die juist zijn en moeten worden gevolgd overeenkomstig Mijn Wet, die staat voor eeuwig... Een ieder legt verantwoording af aan Mij. Ik ben De Rechtvaardige Rechter die hoog boven de hemelen zit, die tevens Hem stuurt die de aarde zal oordelen en oordeel zal vellen, zelfs dat wat Ik had verkondigd vanaf het begin. Want alle leven was voortgebracht door Mijn hand, geschapen door Het Woord van Mijn kracht, zelfs de mens. En dat wat Ik voor hem heb geschapen, heb Ik ook onder hem geplaatst, en heb hem heerschappij gegeven.


Zo zegt De Heer, tot de zonen en dochters van de mens: Jullie waren voortgebracht uit het stof, maar Ik gaf jullie een hart van vlees. Jullie waren gevormd naar MIJN gelijkenis, jullie lichaam was leven gegeven door de adem van De Zoon... Maar jullie, Mijn kinderen, zijn tegen Mij in opstand gekomen! Jullie hebben je van Mij gekeerd, en rennen! Jullie rennen van jullie eigen Vader, terwijl jullie alles ontheiligen en vernietigen wat Ik jullie heb gegeven! Jullie harten zijn hard geworden! Ze zijn zeer koud geworden!... Een dorre woestenij, gevuld met kwaad en zonde. 


Vernietig jullie eigen huizen, en bouw ze op het zand, als jullie dat wensen,
Maar jullie wagen niet het licht te vernietigen dat Ik aan jullie heb gegeven!...

Want het was delicaat vormgegeven, in kwetsbaar vlees,
En blijft in de gelijkenis van God... Levend in De Zoon, nog vóór z'n conceptie.